Tjänster

Jag arbetar med text och bild. Som blivande språkkonsult stöttar jag dig i ditt arbete med text.

Korrekturläsning: har du en text som behöver korrekturläsas? Jag kontrollerar stavfel, misstag, syftningsfel, styckeindelning och anmärker på grammatik.

Målgruppsanpassa: vill du anpassa din text mot en viss målgrupp? Göra den mer formell, säljande, personlig eller lättläst? Jag ger feedback och hjälper dig anpassa!

Helhet: har du visuellt material som broschyr, magasin, reklamutskick eller hemsida? Jag hjälper dig med helheten och ser till att text och bild passar ihop!

Kontakt
E-mejl: evelina.skageby@gmail.com
Följ mig på instagram